Welkom op XzweML website

Hier probeer ik alles uit wat mijn gedachten ingeven. Sommige dingen slagen en sommige falen. De gefaalde zult u hier niet zien. De geslaagde blijven hier hangen.

"Alles kan, wat tussen je oren past."

Competitie puntentelling

Open Water klassementen (Worden ook bij NOWW gepubliceerd)

Team Manager 10 synchroniseren aan Sportlink

FINA punten op andere base time

Niveaus bepalen van een lenex file (csv/xls/html/xlsx)

Open Water in Meet Manager 11

Vanaf 1 september moeten vragen over bovenstaande gesteld worden aan afdeling zwemmen bij de KNZB.

Andere websites en voorbeelden

Voor wie Team Manager tijden naar het web wil brengen (Ronald Beetz).
Tijden geregistreerd bij Kring Zeeland (Arjan Dekker).

XzweML is ontleend aan de naam van de projectgroep (2003-2006) die de keuze en introductie van het LENEX formaat binnen de KNZB heeft begeleid. Met als doel ATON-II wat uitbesteed is aan www.swimrankings.net

webmaster: Arjan Dekker