Logo

Geschiedenis en ontstaan van deze ranglijsten.

Dit om eventuele verschillen met andere tijdendatabases te verklaren:

2004-2006Overgang van WAS naar LENEX uitwisselingsformaat, omdat WAS niet consequent was.
2006-2010Swimrankings.net start met verzamelen van nederlandse uitslagen omdat we nu LENEX ondersteunen. Inzendingen nog wel op vrijwillige basis.
2007-2009Ontwikkeling van Webkalender en daarmee electronisch verzamelen van uitslagen, officieel gestart maart 2010.
?-2010Chantal Boonacker verzameld de Nederlandse IPC records op basis van aan haar opgestuurde uitslagen, waarvan we weten dat ze niet alle uitslagen kreeg. Zij kreeg het te druk en wilde ermee stoppen.
2010-nuAangepast systeem gebouwd op basis van www.knzbkringzeeland.nl. IPC klassen toegevoegd en beschikbaar gemaakt voor het volgens van atleten en Nederlandse records.
Dit omdat swimrankings.net geen IPC klassen ondersteund.
Systeem is gevuld met de lijst van Chantal Boonacker zijnde de Nederlandse records en Top10 ranglijsten.
Is vanaf 1 september 2010 aangevuld met alles wat via de webkalender binnen kwam en komt op basis van de in de LENEX gemelde klassificaties.
Alleen buitenlandse wedstrijden moeten met de hand, maar komen niet altijd aan bij de KNZB (gehandicapten (at) knzb).
2009-2011Opname van de GSN zwemmers binnen de KNZB.
2011classificaties in sportlink en Team Manager 11 beschikbaar zodat ze informatie overgedragen wordt naar Meet Manager en LENEX uitslagen.
2011Op basis van wekelijkse cronjob worden de europese en wereldrecords geupdate vanuit http://www.paralympic.org makkelijker te vinden via www.ipc-swimming.org.

Het zijn dus gescheiden systemen. Echter de aanvoer voor 2010 was ook gescheiden, nu is deze gezamenlijk.
Het overnemen van gegevens van swimrankings.net was eigenlijk niet mogelijk doordat deze geen classificaties bewaard.
Bij een IPC atleet is het onbekend wanneer de atleet is geclassificeerd. Het overnemen van deze gegevens naar de Nederlandse ranglijsten werd als te riskant beoordeeld.

De linken http://rankings.knzb.nl en http://www.swimrankings.net zijn wel gekoppeld aan dezelfde database. Echter deze bevat geen IPC classificaties.

In de toekomst gaan mogelijk deze databases nog versmelten met www.swimrankings.net of www.ipc-swimming.org.
De koppeling naar sportlink staat ook nog op het programma om te realiseren.

Onvolkomenheden kunnen gemeld worden bij postmaster (at) xzweml.

Website by A. Dekker © 2010