Brian Korthout, 199802473 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd ZwemclubOWvsJjun34
Sorteer
BBver
Sorteer
IreneKNZB
Sorteer
VervsJjun3
Sorteer
BBvsJju34
Sorteer
KNZBver
Sorteer
AllvsHeren
Sorteer
OWvsJjeugd
Sorteer
VervsJjeug
Sorteer
BBvsJjeugd
Sorteer
0:41:28:752500freestyle2013-07-03OssAquAmigos (366.37) (300.00) (2.50) (366.37) (300.00) (366.37)
0:15:57:951000freestyle2013-07-06OssAquAmigos (135.48) (124.05) (1.00) (135.48) (124.05) (135.48) (135.48)
0:08:04:15500freestyle2013-07-06OssAquAmigos (91.53) (300.00) (0.50) (91.53) (300.00) (91.53)
0:46:47:603000freestyle2013-08-17HeerjansdamAquAmigos (3.00) (466.96) (461.61) (466.96) (466.96)
0:14:47:421000freestyle2013-08-18Ijzeren man VughtAquAmigos (170.32) (214.27) (1.00) (170.32) (214.27) (170.32)
1:22:14:835000freestyle2013-08-18Ijzeren man VughtAquAmigos (72.49) (5.00) (683.42) (683.42) (683.42) (683.42) (72.49)
0:15:32:591000freestyle2013-08-25OosterhoutAquAmigos (150.98) (188.03) (1.00) (150.98) (188.03) (150.98)
0:14:49:421000freestyle2013-08-25OosterhoutAquAmigos (119.31) (1.00) (151.79) (151.79) (151.79) (151.79) (119.31)
0:14:55:491000freestyle2013-09-14Bieschbosch te HankAquAmigos (177.90) (266.02) (1.00) (177.90) (266.02) (177.90)
0:30:54:822000freestyle2013-09-14Bieschbosch te HankAquAmigos (138.66) (2.00) (338.17) (314.14) (338.17) (338.17) (138.66)