Giovanni Hoeksel, 200103827 male

Tijd Afstand Zwemslag Datum Wedstrijd Zwemclub
T500breaststroke2014-07-1237e OWW De Binnenmaas
0:00:00.001000freestyle2014-07-19Open Water Wedstrijd Bosbaan Amster
T500breaststroke2014-07-20Open Water Wedstrijd Het Y
T500breaststroke2014-07-20Open Water Wedstrijd Het Y